„KARITAS „ za Mioče, Strgačinu i Staro Rudo

Juče je, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održana radionica pod nazivom „Liderstvo u zajednici i komunikacija „, organizovana od strane humanitarne organizacije „Karitas“ (Švajcarska) i Udruženja žena „Most“ Višegrad.

Projekat obuhvata deset mjesnih zajednica  iz opština Novo Goražde, Rudo i Foča (BiH).

U opštini Rudo, projektom su obuhvaćene mjesne zajednice  Staro Rudo, Strgačina i Mioče.

Ova radionica namjenjena je učenju o liderstvu i menadžmentu kao i saradnji mjesnih zajednica sa organima lokalne vlasti.

karitas