Konkurs za dodjelu studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo za školsku 2014/ 2015. godinu

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RUDO

– NAČELNIK OPŠTINE –

Broj: 02 – 67 – 5/ 14

Datum: 10. 11. 2014. godine

Na osnovu člana 10. Odluke o dodjeli studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 13/ 13 i 16/ 13), Načelnik opštine Rudo, r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo

za školsku 2014/ 2015. godinu

 

I. Načelnik opštine Rudo raspisuje konkurs za dodjelu studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo za školsku 2014/ 2015. godinu.

– Studentske stipendije dodjeljivaće se redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području opštine Rudo, koji to pravo ili drugu redovnu novčanu pomoć po osnovu studiranja ne koriste od drugog davaoca.

– Studentima, članovima porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida I i II kategorije, studentima sa posebnim potrebama – lica ometena u razvoju i učenicima generacije, odobrava se stipendija bez bodovanja.

Studentske stipendije se dodjeljuju studentu do kraja redovnog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života.

Ukupan broj dodjeljenih stipendija odrediće Načelnik opštine u saradnji sa Komisijom za dodjelu studentskih stipendija.

Studenti čiji je prihod zajedničkog domaćinstva iznad 400 KM po članu ne mogu ostvariti pravo na studentsku stipendiju (ne odnosi se na studente iz druge alineje).

Pravo na studentsku stipendiju nema student čiji članovi domaćinstva imaju neizmirene obaveze prema opštini Rudo po bilo kom osnovu, uključujući i dugovanja po osnovu kredita za podsticaj razvoja.

Student koji nije pohađao osnovnu školu na teritoriji opštine Rudo, a imao je prebivalište na teritoriji opštine Rudo, od prvog do petog razreda, nema pravo na stipendiju.

Redovni studenti koji su obnovili godinu studija nemaju prava na stipendiju za tu godinu.

II. OPŠTI USLOVI BODOVANJA:

 • Uspjeh u dosadašnjem školovanju
 • Socijalni status
 • Učešće u ratu
 • Godina studija
 • Upis fakulteta

III. POTREBNA DOKUMENTA:

A. Osnovna dokumenta

 • Prijava na konkurs
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o statusu redovnog studenta
 • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni u toku predhodnog školovanja – studiranja
 • Izjava o zajedničkom domaćinstvu
 • Uvjerenje – potvrda o visini mjesečnih prihoda za poslednja 3 mjeseca
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta – CIPS
 • Fotokopija lične karte
 • Izjava studenta da se obavezuje da u toku studija neće paralelno koristiti studentski kredit, stipendiju ili drugu redovnu novčanu pomoć od drugog davaoca
 • Uvjerenje-potvrda o izmirenim obavezama prema opštini Rudo, po bilo kom osnovu, uključujući dugovanja po osnovu kredita za podsticaj razvoja (evidencija će se pribaviti službenim putem)
 • fotokopija đačke knjižice za period od prvog do petog razreda

B. Dopunska dokumenta

 • Uvjerenje–potvrdu sa evidencije nezaposlenih lica
 • Fotokopija zdravstvene knjižice za člana domaćinstva koji se u izjavi o zajedničkom domaćinstvu izjasni kao domaćica
 • Uvjerenje o statusu roditelja ili staratelja (poginulog borca, ratnog vojnog invalida, borca I i II kategorije)
 • Uvjerenje – dokaz o nesposobnosti 100% za rad ili izvod iz MKR za roditenje starije od 65 godina
 • Uvjerenje o gubitku roditelja – izvod iz matične knjige umrlih
 • Uvjerenje – rješenje od Centra za socijalni rad o statusu lica sa posebnim potrebama
 • Uvjerenje – potvrda o školovanju za člana/ članova porodice (učenik, student) koji se nalaze na redovnom školovanju
 • dokaz o prebivalištu za vrijeme školovanja u periodu od prvog do petog razreda (za podnosioce zahtjeva koji nisu pohađali osnovnu školu na području opštine Rudo, za period školovanja od prvog do petog razreda)
 • Kopija tekućeg računa

Dokumenta se predaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Zahtjev studenta, koji ne dostavi neki od dokumenata iz tačke A (osnovna dokumenta) neće se razmatrati, dok student koji ne dostavi neki od dokumenata iz tačke B (dopunska dokumenta) po kojem se utvrđuje bodovanje neće se bodovati po tom osnovu.

Studenti koji su obnovili jednu godinu studija nemaju pravo učešća na konkursu za obnovljenu godinu studija, kao i studenti koji su u toku školovanja obnovili više od jedne godine studija, nemaju pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija.

Studenti kojima se stipendija odobrava bez bodovanja, dužni su uz zahtjev podnijeti i sve gore navedene dokumente.

IV. ROK ZA PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na konkurs za dodjelu studentskih stipendija je 30 dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli opštine Rudo, internet stranici Opštine i TV Rudo.

Prijave se dostavljaju putem Centra za pružanje usluga građana opštine Rudo, sa naznakom za Komisiju za dodjelu studentskih stipendija.

Napomena: Studenti – dosadašnji korisnici stipendija i studenti koji su završili prvi ciklus studija, a upisali su drugi ciklus ne podnose novi zahtjev, već dostavljaju dokumenta predviđena članom 6. zaključenog ugovora.

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Rato Rajak, dipl. ing. arh. s. R