Обавјештење

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

– Начелник –

Број: 02 – 477 – 24/ 14

Датум: 28. 11. 2014. год.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

         Обавјештавају се лица заинтересована за учешће у поступку лицитације за продају грађевинског земљишта ради грађења бензинске пумпе путем усменог јавног надметања-лицитацијом да су уплату кауције дужни извршити на следећи број жиро рачуна: 5620060000126107 отворен код Развојне банке, врста прихода 729124, буџетска организација 9999999, шифра општине 080, а не на рачун наведен у тачки IV Огласа о продаји грађевинског земљишта ради грађења бензинске пумпе путем усменог јавног надметања-лицитацијом.

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Рато Рајак, дипл.инж.арх.

_____________________