Obavještenje

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

– Načelnik –

Broj: 02 – 477 – 24/ 14

Datum: 28. 11. 2014. god.

 

OBAVJEŠTENJE

         Obavještavaju se lica zainteresovana za učešće u postupku licitacije za prodaju građevinskog zemljišta radi građenja benzinske pumpe putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom da su uplatu kaucije dužni izvršiti na sledeći broj žiro računa: 5620060000126107 otvoren kod Razvojne banke, vrsta prihoda 729124, budžetska organizacija 9999999, šifra opštine 080, a ne na račun naveden u tački IV Oglasa o prodaji građevinskog zemljišta radi građenja benzinske pumpe putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom.

 

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Rato Rajak, dipl.inž.arh.

_____________________