Brošura „Legalizacija bespravno izgrađenih objekata“

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske objavilo je brošuru „Legalizacija bespravno izgrađenih objekata“ u svrhu informisanja i iniciranja vlasnika i investitora nelegalnih objekata da u preostalom roku (do 24. 05. 2015. godine) podnesu zahtjeve za legalizaciju nelegalnih objekata u cilju trajnog rješavanje statusa velikog broja bespravno izgrađenih objekata u Republici Srpskoj.