Godišnja konferencija u okviru projekta „Interakcija i lokalni razvoj u 3 opštine Gornjo-drinske regije 2014 – 2017“

Karitas ova za naslovnuKaritas 3Održana Godišnja konferencija u okviru projekta „Interakcija i lokalni razvoj u 3 opštine Gornjo-drinske regije 2014 – 2017“

Udruženja „Most“ Višegrad i Karitas Švajcarska organizovali su Godišnju konferenciju povodom uspješnog završetka prve godine projekta „Interakcija i lokalni razvoj u 3 opštine Gornjo-drinske regije 2014 – 2017“.

Konferencija je održana 22. 12. 2014. godine u Goraždu a učesnici su bili predstavnici donatora, opština Rudo, Novog Goražda i Foče-Federacija BiH, kao i savjeta mjesnih zajednica koje su direktni korisnici projekta.

Nakon predstavljenih rezultata projekata, jednoglasno je zaključeno da je realizacija projekata u svim opštinama na zadovoljavajućem nivou. Na konferenciji je posebno istaknuto da je opština Rudo, u odnosu na ostale učesnike projekta, primjer dobre prakse. Zahvaljujući angažovanosti svih učesnika u projektu realizacija u opštini Rudo do sada je veća od 90%, a finansijske obaveze opštine su izmirene u potpunosti.

Šef delegacije Karitas Švajcarska za BiH Peter Amhof, istakao je da je planirani dio projekta za 2014. godinu realizovan na zadovoljavajućem nivou i da je Karitas Švajcarska spreman da nastavi sa realizacijom projekta i u narednom periodu.

Karitas 5Karitas 4