Najava – Zimska škola za malinare

Udruženje uzgajivača maline „Malina“ Rudo, opština Rudo, PZ „Uvac-Rudo“ p. o. Rudo i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, organizuju zimsku školu za proizvođače maline za kandidate projekta „Limska dolina u crvenom zlatu“ i druge članove Udruženja uzgajivača maline „Malina“ Rudo.

Zimska škola će se održati dana 24. 12. 2014. godine u maloj sali Doma kulture u Rudom sa početkom u 11. 00 časova uz napomenu da je škola obavezna za kandidate projekta „Limska dolina u crvenom zlatu“, a poželjna za ostale članove udruženja „Malina“ Rudo.