Obavještenje klijentima Bobar banke a. d. Bijeljina

Bobar banka a. d. Bijeljina je izdala obavještenje klijentima koje smo preuzeli sa njihovog sajta i koje prenosimo u cjelosti.

Obavještavamo Vas da je rješenjem Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj: 03 – 1283/ 2014, od dana 26. 11. 2014. god. uvedena privremena uprava u Bobar banku a. d. Bijeljina, te da je za Privremenog upravnika imenovan gospodin Savo Ševaljević.

U vezi sa novonastalom situacijom, obavještavamo