Obavještenje poreske uprave RS

Poreska uprava RS obavještava poreske obveznike poreza na nepokretnost koji nisu izmirili obaveze po ovom osnovu za 2012., 2013. i prvu ratu za 2014. godinu da će tokom mjeseca decembra intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati. Obavještenje prenosimo u cijelosti.