Očišćene ulice i putevi

Stanje na putevima

Sniježni pokrivač, koji je pao na području cijele opštine Rudo, nije iznenadio zadužene za čišćenje snijega. Uklanjanje i čišćenje snijega se obavlja u skladu sa Planom održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Rudo i Operativnim planom zaštite spašavanja od snijega, a kojim se utvrđuje prioritet, redoslijed i način uklanjanja snijega i leda sa javnih površina.

Programom  obavljanja komunalnih  djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u 2014. godini, za čišćenje trotoara, stepeništa i parkova zaduženo je K. P. „Usluga“ Rudo.

Preduzeće d. o. o. „Sila“ Rudo  je započeo čišćenje snijega sa ulica u gradu i lokalnih puteva prema propisanim prioritetima.

Čišćenje regionalnih puteva, koji prolaze preko teritorije opštine Rudo vrši preduzeće a. d. “Romanija putevi“, tako da nema problema u odvijanju saobraćaja.

Odlukom o komunalnom redu propisano je da  čišćenje snijega i leda sa trotoara koji se nalaze ispred  poslovnih zgrada i  poslovnih prostora vrše vlasnici, odnosno korisnici  istih. Ukoliko snijeg i led sa krovova zgrada, kuća  i tendi, predstavlja opasnost za bezbedno kretanje  pješaka i vozila,  obaveza je etažnih vlasnika i vlasnika stambenih objekata da isti uklone.

Stanje na putevima 2