Održana Vanredna skupština zadrugara PZ „Uvac-Rudo“

U prostorijama PZ „Uvac-Rudo“ dana 30. 11. 2014. godine održana je vanredna Skupština zadrugara PZ „Uvac-Rudo“.

Skupštini je prisustvovala većina članova zadruge. Usvojen je izvještaj o radu v. d. direktora, kao i Plan rada za narednu godinu.

Glasovima svih prisutnih zadrugara izabran je direktor PZ „Uvac-Rudo“ Nenad Ljubojević, dosadašnji vršilac dužnosti direktora. Takođe su imenovani novi članovi Nadzornog odbora i izmijenjen Upravni odbora sa dva člana.