Ruđanski bibilotekari dobili certifikat

Edukacija bibilotekara

Na jednodnevnom stručnom seminaru za bibilotekare matičnog područja Foča održanom u prostorijama Srpske centralne bibiloteke „Prosvjeta“, učestvovali su i bibilotekari iz Rudog.

Na seminaru su održana predavanja iz oblasti „Predmetnog kataloga“, „Stručne obrade serijskih kataloga“, ali i „Uloge školske biblioteke za lokalnu zajednicu“ i dr.

Na seminaru su učestvovale biblioteke Foče, Kalinovika, Čajniča, Novog Goražda, Rudog i Višegrada.

Tema ovog seminara je bila „Obrada serijskih i monografskih publikacija i Uloga biblioteke kao lokalnog kulturnog centra“, a učesnicima su dodjeljeni certifikati.

Certifikati Bibiloteka Rudo