Усвојен Буџет општине Рудо за 2015. годину

Skupstina

Одборници Скупштине општине Рудо, на 18. Редовној сједници која је одржана 17. 12. 2014. године, усвојили су Буџет општине Рудо за 2015. годину у износу од 4. 270. 900 KM.

Такође је усвојен Програм рада Скупштине општине за 2015. годину, Програм рада Начелника општине за 2015. годину, Одлука о раду Савјета мјесних заједница за 2015. годину, Одлукa о висини стопе за обрачун пореза на непокретност у 2015. години, Одлукa о подстицајима у пољопривреди за 2015. годину, Одлукa о престанку рада ЈУ Ватрогасно друштво Рудо, Информација о санирању штета од елементарних непогода, Информација о стању у области запошљавања и друго.

Усвојени акти биће доступни на сајту општине Рудо на позицији „Службени гласници“.

Skupstina 1

Skupstina 3