Zaključak o prodaji nepokretnosti

polimka1

Osnovni sud u Višegradu, u izvršnom postupku tražioca izvršenja RS Ministarstvo finansija, Poreska uprava Područni centar Istočno Sarajevo, protiv izvršenika AD Nova Polimka Rudo, radi izvršenja v. sp. 51. 675, 20 donio je dana 13. 11. 2014. slijedeći Zaključak koji prenosimo u cijelosti