Konačna rang lista studentskih stipendija za školsku 2014/2015 godinu

Nakon provedenog postupka po prigovorima na preliminarnu rang listu za studentske stipendije iz sredstava budžeta opštine Rudo, Komisija za dodjelu studentskih stipendija utvrdila je konačnu rang listu korisnika ovih stipendija.

U školskoj 2014/ 2015 godini dodjeliće se 37 studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo.

Napominjemo da su studenti, kojima je odobrena naknada po osnovu studiranja od drugih davaoca, dužni to prijaviti Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti (kancelarija br. 5) radi regulisanja prava. U protivnom, smatraće se da se student odriče stipendije iz sredstava opštine Rudo u korist drugog javnog izvora finansiranja.

Ujedno, pozivaju se studenti, koji se nalaze na konačnoj rang listi, da što prije dođu u opštinsku upravu, u kancelariju br.5, radi potpisivanja ugovora o korištenju stipendije.