Preliminarna rang lista za studentske stipendije

Komisija za dodjelu studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo, završila je obradu prijava, koje su studenti podnijeli po raspisanom konkursu koji je bio otvoren od 11.11.2014. do 10.12.2014. godine.

Prijavu za dodjelu studentskih stipendija podnijela su 64 studenta sa područja opštine Rudo, od čega su tri (zbog neispunjavanja propisanih uslova) odbijene. Komisija je, prema utvrđenim kriterijima, sačinila preliminarnu rang listu korisnika studentskih stipendija.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste, nezadovoljni podnosioci prijave imaju pravo prigovora na istu.

Prema Odluci o dodjeli studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo (sl. gl. Opštine Rudo br. 13/13 i 16/13), iznos stipendije za prvu i drugu godinu studija je 80,00 KM, za treću i četvrtu 90,00 KM a za petu i šestu 100,00 KM. Stipendije se isplaćuju u deset rata, u periodu januar – oktobar tekuće školske godine. Rang lista potencijalnih korisnika studentskih stipendija za školsku 2014/15. godinu, objavljena je na oglasnoj tabli i na veb stranici opštine.

Ujedno obavještavamo dosadašnje korisnike studentskih stipendija, da su dužni otvoriti novi tekući račun u Razvojnoj banci i isti dostaviti u kancelariju broj 5, zgrada opštine Rudo, kako bi se mogla izvršiti isplata stipendija.

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RUDO

NAČELNIK OPŠTINE

 

-Komisija za dodjelu studentskih stipendija-

 

Broj:02-67-5/14

Datum:05.01.2015. godine

 

Preliminarna rang lista studentskih stipendija

za školsku 2014/2015 godinu

 

 

  R/b   Prezime ( ime roditelja ) i ime studenta   Prebivalište  Upisanifakultet Uspjeh u dosad.škol. Socijalnistatus(a i b) Učešćeu ratu Godinastud. Student upna drž.fakultet. Ukupnobodova Visina stipendije Primjedba
1. Tuba(Goran) Gordan Rudo Medicinski       1     80 Uč.gener.
2. Mitrović(Tomislav) Tomislavka Boranovići Vis.pos.šk.       1     80 Por.pog.
3. Nikolić(Ranko) Danka Rudo Ekonomski       5     100 Master por.pog
4. Tošić(Lazar) Milica Boranovići Vis.zdr.str. 8 10+0,5=10,5 2 1 2 23,5 80  
5. Stanišić(Milojko) Ružica Trnavci Poljoprivredni 7 10+1=11 - 2 2 22 90  
6. Pavlović(Petar) Bogdan Rudo Šumarski 5 10 2 3 2 22 100   Master
7. Cerović(Slavenko) Dalibor Gojava Fak.fiz.vas. 4 10+3=13 2 1 2 22 80  
8. Mikavica(Veljko) Snežana Mikavice Medicinski 8 7+1,5=8,5 2 1 2 21,5 80  
9. Stanišić(Radoje) Milan Bjelušine Visoka pos.tehnička 8 6+1,5+3=10,5 - 1 2 21,5 80  
10. Nikitović(Milisav) Biljana Mokronozi Eng.jez. i knj. 8 10 - 1 2 21 80  
11. Stanković(Slavenko) Jovana Ustibar Fak.za hemiju 8 7+1,5=8,5 1 1 2 20,5 80  
12. Bojat (Duško) Tatjana Mokronozi Pravni 8 6+0,5=6,5 2 1 2 19,5 80  
13. Vilotić(Radojko) Dejan Donji Cikoti Vis.šk.st.stu. 3 10+1,5=11,5 2 1 2 19,5 80  
14. Ristović(Milenko) Milica Rudo Pravni 5 6+1.5=7.5 2 2.5 2 19 90  
15 Simić(Slavko)  Boban Mioče Fak.teh.nau. 4 10+1=11 1 1 2 19 80  
16. Đurović(Sreten) Lazar Štrpci Kr.polic.ak. 8 7+0,5=7,5 - 1 2 18,5 80  
17. Gavrilović(Dragomir) Lazar Rudo Filozofski 8 5+1,5=6,5 - 2 2 18,5 90  
18. Ivanović(Dragan) Milica Rudo Filozofski 6 6+0,5=6,5 3 1 2 18,5 80  
19. Jovanović(Milija) Dejan Rudo Fak. Turiz.i hot 4 10+1,5=11,5 - 1 2 18,5 80  
20. Džarić (Jovan) Aleksandar Rudo Teh.metalurški 8 7 - 1 2 18  80  
21. Makljenović(Dragoje) Darko Rudo Vis.šk.str.st. 6 7 2 1 2 18 80  
22. Pavlović(Dušan) Ivana Rudo Medicinski 5 6 2 3 2 18 100  
23. Bogdanović(Neđeljko) Marija Mokronozi Filozofski 4 10 1 1 2 18 80  
24. Nikolić(Radojko) Danijela Uvac Učiteljski 3 10+0,5=10,5 - 2,5 2 18 90  
25. Čemerčić(Marko) Dajana Rudo Pravni 2 10 2 2 2 18 90  
26. Novaković(Neđeljko) Jovana Rudo Učiteljski 2 10+3=13 - 1 2 18 80  
27. Rađen(Radivoje) Marija Strgači Vis.zdr.str.st. 6 8+0,5=8,5 - 1 2 17,5 80  
28. Ćiković(Zoran) Isidora Rudo Pravni 7 4+1,5+0,5=6 - 2 2 17 90  
29. Topalović(Zoran) Nevena Rudo Psihologija 7 2+3=5 - 3 2 17 100 Master
30. Krstović (Vladimir) Aleksandra Plema Vis.šk.str,st. 6 8 - 1 2 17 80  
31. Pavlović(Zoran) Žarko Rudo Pravoslavni 3 6+3=9 - 3 2 17 100 Master
32. Vidaković(Miloš) Jelena B.Brdo Vis.pos.šk.st 6 6+1,5=7,5 - 1 2 16,5 80  
33. Ristović(Milenko) Ivana      Rudo Vis.zdr.str. 4 6+1,5=7,5 2 1 2 16,5 80  
34. Grabovčić(Miroslav) Željana Međurječje Vis.zdr.str.st. 8 5 - 1 2 16 80  
35. Spasojević(Ilija) Marijana Rudo Filozofski 6 5 2 1 2 16 80  
36. Žilić(Duško) Željana Rudo Filozofski 3 7+1=8 1 1 2 15 80  
37. Jovanović(Milisav) Aleksandar Rudo Vis.pos.šk. 1 10+0,5=10,5 - 1,5 2 15 80  
38. Bogdanović(Dragan) Aleksandra Rudo Pravni 8 1 2 1 2 14 80  
39. Jelić(Radenko) Milica Boranovići Poljopr.fak. 6 5 - 1 2 14 80  
40. Perišić(Miroslav) Jovana Rudo Filozofski 6 5 - 1 2 14 80  
41. Topalović(Zoran) Darko Rudo Filozofski 5 2+3=5 - 2 2 14 90  
42. Dedagić(Smail) Emira Kula Fak.zdr.st. 3 7 - 2 2 14 90  
43. Novaković(Milojko) Milovan Rudo Vis.posl.st. 2 8+0,5=8,5 - 1,5 2 14 80  
44. Tošić(Dragan) Zoran Boranovići Elektroteh. 2 7+0,5=7,5 1 1,5 2 14 80  
45. Kostić(Dragan) Marija Rudo Pravni 2 6 2 2 2 14 90  
46. Mikavica(Željko) Damjan Rudo Fak.za krim. 6 4 - 1 2 13 80  
47. Milanović(Dejan) Petar Uvac Filozofski 4 6 - 1 2 13 80  
48. Topalović(Zoran) Nebojša Rudo Fak.polit.na. 4 2+3=5 - 2 2 13 90  
49. Stanišić(Dragan) Stefan Rudo Pravoslavni 3 5 2 1 2 13 80  
50. Makljenović(Obrad) Darko Gojava Vis.pos.str.st 2 6 2 1 2 13 80  
51. Rajak(Milenko) Danica Rudo Pravni 2 3+0,5=3,5 4 1,5 2 13 80  
52. Drobnjaković(Radoje) Vladan Uvac Filozofski 6 3 - 1 2 12 80  
53. Martić(Stanko) Borisav Uvac Fak.fiz.vas. 3 6 - 1 2 12 80  
54. Marinković(Milojko) Rade Rudo Vis.zd.str.st. 6 2+0,5=2,5 - 1 2 11,5 80  
55. Gardović(Radojko) Luka Rudo Vis.hotelijerska 2 4 2 1,5 2 11,5 80  
56. Gavrilović(Dragomir) Milorad Rudo Filozofski 1 5+1,5=6,5 - 2 2 11,5 90  
57. Stanišić(Žarko) Mileta Trnavci Elektrotehnički 1 6+0.5=6.5 - 1,5 2 11 80  
58. Bradonjić(Dragan) Ana Rudo Učiteljski 6 1+0,5=1,5 - 1 2 10,5 80  
59. Petaković(Goran) Katarina Uvac Fil.Kin.i Eng.je 2 4+0,5=4,5 - 1,5 2 10 80  
60. Topalović(Milojko) Jovica Mioče Pravoslavni 3 3 - 1 2 9 80  
61. Bradonjić(Željko) Dejan Rudo Filozofski 2 1 2 1 2 8 80  
62. Bošnjaković(Krsto) Stefan Rudo Pedagogija Nije rangiran (obnovljena godina studija)  
63. Barbarez(Srđan) Viktorija Rudo Medicinski Nije rangirana(prekoračenje cenzusa prihoda, osnovna škola)  
64. Mitrović(Andrija) Ljubica Rudo Književnost Nije rangirana (završila fakultet-primala stipendiju)Upis na drugi fakultet Por.pog.
 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Pravo na dobijanje studentske stipendije iz sredstava budžeta opštine Rudo za školsku 2014 / 2015. godinu imaju    podnosioci prijave zaključno  s rednim brojem­­­­ 37.               

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste, nezadovoljni podnosioci prijave imaju pravo prigovora na istu. Po prigovorima rješava Načelnik opštine.

Nakon razmotrenih prigovora formira se konačna rang lista, po kojoj će se zaključivati  pojedinačni ugovori kojima će se bliže regulisati prava i obaveze između opštine-davaoca stipendije i studenta- primaoca stipendije.

Objavljeno na oglasnoj tabli opštine Rudo dana ­­­05.01.2015. godine.

 

  1. 1.     Šušnjević Dragoljub, predsjednik Komisije_________

 

  1. 2.     Rađen Bogdan, član Komisije________________________

 

  1. 3.     Bjelić Brankica, članKomisije_____________________