Spisak studenata dosadašnjih korisnika opštinske stipendije koji su se upisali na studije u akademskoj 2014/2015. godini

Spisak studenata, dosadašnjih korisnika opštinske stipendije iz sredstava budžeta opštine Rudo, koji su se upisali na studije u akademskoj 2014/2015. godini.

R.b. Prezime ime oca i ime studenta Prebivalište Fakultet Upisana godina JMB
1. Drobnjak(Tikomir) Marko Rudo Krimin.fak 5 1309991793419
2. Mikavica(Veljko) Suzana Mikavice Krimin.fak. 5 2105991798416
3. Stanković(Mićo) Vladimir Ustibar Tehnič.fak. 4 0507991793418
4. Vidaković(Zoran) Tijana Uvac Muzič.akad. 4 0602993138118
5. Mršević(Miodrag) Dejan Mioče Matemat.f. 4 0907991793424
6. Jovanović(Milovan) Stefan Zubač Krimin.fak. 4 0312992793416
7. Dedagić(Smail) Emir Boranovići Medic.fak. 4 2706989134997
8. Nikolić(Zoran) Miloš Uvac Sociologija 4 0404992793426
9. Novaković(Mirko) Mirkopor.poginulog borca Prebidoli Menadžment u saobr. 4 0608992134990
10. Perišić(Miroslav) Svetlana Gojava Filozofski f. 4 2609991798422
11. Jeremić(Duško) Kristina Mokronozi Filozofski f. 4 1607992798411
12. Topalović(Živko) Đorđe Kula. Vis.želj.II ciklus st. 4 0605992793413
13. Kuzmanović(Dragan) Slobodan Gojava Elektrot.f. 4 0810992793416
14. Toković(Gordana) Jelenapor.poginulog borca Rudo Medicinski 3 1204993798426
15. Cvrkota(Radojica) Slobodan Cvrkote Vis.posl.st. 3 0712993793418
16. Pejović(Obrad) Danijela Boranovići Vis.posl.st. 3 1503993798423
17. Bradonjić(Zoran) Aleksandar Filozofski Filozofski 3 0509993793426
18. Topalović(Radojko) Nemanja Trnavci Mašinski f. 3 2312993793425
19. Pecikoza(Radenko) Jelena Rudo Pravni f. 3 2208992798421
20. Šijaković(Radenko) Nikola Štrpca Ekonomski f 3 0602994793411
21. Stupić(Željko) Andrijana Rudo Tehnološki f 3 0502994798427
22. Milanović(Nenad) Danica Uvac Kin. I Eng.j. 3 2312993138621
23. Kuburović(Milovan) Kristina Bijelo Brdo Vis.posl.st. 3 2709993798416
24. Stašević(Duško) Saša Uvac Tehnički f. 3 0202993793436
25. Andžić(Andrija) Tatjana Štrpci Ekonomski f 3 2708993798428
26. Rakić(Milojko) Sanja Misailovina Rud.geol.f. 2 1407994798428
27. Vujadinović(Neđeljko) Slađana Ustibar Medicinski 2 1608994138105
28. Ristović(Milenko) Marija Resići Hemijsko inženjerstvo 2 1804994798419
29. Čović(Mladen) Marijana Gojava Filozofski 2 3105994798429
30. Ćirović(Milan) Dragana Gornja R. Medicinski f 2 0710994798410
31. Janićijević(Aleksandar) Nikola Rudo Vis.pos.str. 2 1910994793411
32. Novaković(Milanko) Dejana por.poginulog borca Mokronozi Vis.posl.str. 2 0106993798412
33. Lazović(Slađan) Jovana Resići Filozofski 2 2105994798425
34. Bjelić(Petar) Petar Rudo Vis.zdr.str. 2 2507994793432
35. Novaković(Neđeljko) Katarina Mokronozi Filozofski 2 0609994798418
36. Cvrkota(Gojko) Marijana Cvrkote Fak.bezbjed 2 0210994139996
37. Topalović(Živko) Nikolina Kula Učiteljski 2 1902994139994
38. Ćiković(Zoran) David Rudo Geografija 2 2701995793429
39. Stanišić(Miodrag) Vesna Rudo Filozofski 2 2206994798418
40. Stanišić(Zdravko) Mirko Zubač Vis.posl.st. 2 2604994793411
41. Veljović(Miodrag) Aleksandar Trnavci Poljopriv.f. 2 0408994134999
42. Stikić(Milosav) Kristina Štrpci Njemački j. 2 1801994798428
43. Simić(Milija) Mihajlo Trnavci Njemački j. 2 0409993133103
44. Jakovljević(Slaviša) Damjan Rudo Vis.pos.str. 2 0107994793410
45. Jagajić(Mlađen) Srđan Rudo Geografija 2 3107993793426
46. Šljuka(Ljubinko) Stevan Bijelo B. Saobrać.f. 2 2301994793419
47. Bijelić(Veljko) Sanja Donji Cikoti Vis.posl.str. 2 1512994798418
48. Anđić(Slaviša) Ivana Misailovina Medicinski 2 2306994798412
49. Novaković(Dragan) Blagoje Uvac Pravni 2 0704990793414
50. Mitrović(Miloš) Miroslav Boranovići Vis.posl.st. 2 0807994793412
51. Drobnjak(Tikomir) Mirko Rudo Kriminal.f. 2 1107994793414
52. Ilić(Nebojša) Teodora Rudo Fak.hotel. 2 2306994798420

Spisak zaključen s rednim brojem 52.(pedesetdva).

NAPOMENA: Na ovom spisku nalaze se imena studenata i to: pete godine studija-2,četvrte godine-11,treće godine-12 i druge godine studija-27 studenata. Za finansiranje korisnika studentskih stipendija sa ovog spiska potrebno je 44.300,00KM.

Rudo, 29.12.2014. godine                                       Službeno lice:

Rađen Bogdan

Ujedno obavještavamo dosadašnje korisnike studentskih stipendija, da su dužni otvoriti novi tekući račun u Razvojnoj banci i isti dostaviti u kancelariju broj 5, zgrada opštine Rudo, kako bi se mogla izvršiti isplata stipendija.