JU za turizam i sport oglašava ponudu za iznajmljivanje reklamnog prostora u sportskoj dvorani

Mali fudbal

Početkom decembra 2014. godine otvorena je sportska dvorana u Rudom. U sportskoj dvorani organizovaće se različita sportska dešavanja opštinskog, regionalnog i međunarodnog karaktera, kao i sportsko-kulturne manifestacije i rekreativne aktivnosti građana opštine Rudo.

Javna ustanova za turizam i sport nudi svim zaintersovanim fizičkim i pravnim licima mogućnost reklamiranja u sportskoj dvorani.

Cijena reklamiranja putem reklamnih poruka-bilborda iznosi 120,00 KM na godišnjem nivou.

Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona: 058-711 751 i 065-835-687.