Preliminarna lista korisnika projekta „Limska dolina u crvenom zlatu“

Projektni tim za implementaciju projekta “Limska dolina u crvenom zlatu“ objavljuje bodovnu listu prispjelih zahtjeva za sadnice maline u okviru projekta.

Projektom je predviđena dodjela sadnica za 25 korisnika.

Napomena: Ukoliko neko od prvih 25 korisnika ne bude zadovoljio uslove projekta, sadni materijal se dodjeljuju sledećem sa rang liste.

Preliminarna lista