Inicijativa za izradu Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325

 

akcioni plan

Dana 22. 04. 2015. godine u hotelu Komsar u Rudom u organizaciji udruženja žena „Maja“ i „Priroda“ održan je sastanak sa predstavnicima NVOa, Centra za socijalni rad Rudo, Komisije za ravnopravnost polova opštine Rudo i Policijske stanice Rudo.

Tokom sastanka predstavljen je prijedlog Akcionog plana opštine Rudo za implementaciju na lokalnom nivou Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u BiH za period 2014 – 2017.

Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1325 „Žene, mir i sigurnost“, koja je usvojena 2000. godine, predviđa specifične akcije za postizanje pune ravnopravnosti polova u sektoru sigurnosti.

Ova inicijativa se sprovodi u 13 opština na području Birč i Gornje-Drinske regije, a finansijski je podržana od FIGAP programa.

akcioni