Poziv za banjsko liječenje ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca RS

Javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove raspisalo je Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite.

Na poziv imaju pravo da se prijave ratni vojni invalidi od prve do četvrte kategorije invaliditeta i porodice poginulih boraca, a kojima je banjska rehabilitacija neophodna za nastavak liječenja i oporavka.

Prijave, odnosno pismeni zahtjevi podnose se organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu opštine/ grada.

Uz zahtjev je potrebno priložiti rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca, izjavu o zajedničkom domaćinstvu – ovjerena od strane nadležnog organa opštine/ grada (samo za PPB), te nalaz i preporuku nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije.

Realizacija Projekta banjske-rehabilitacije trajaće u periodu od 01. aprila do 30. septembra 2015. godine, a pojedinačni boravak korisnika trajaće 10 dana.

Troškovi odlaska i povratka izabranih korisnika banjske rehabilitacije, kao i pratioca snosi korisnik ili lokalna zajednica.

Rok za dostavljanje pismenog zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“ ili od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine/ grada.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2015. godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije u prethodnim godinama, osim u slučaju ako nema prijavljenih drugih korisnika.

Više informacija