Adaptacija kuće socijalno ugroženoj porodici iz Rudog

JU Centar za socijalni rad Rudo će i ove godine pomoći jednoj socijalno ugroženoj porodici u Rudom, tako što će adaptirati jednu prostoriju u kući  i izgraditi kupatilo.

Sredstva za ovu vrstu pomoći, u iznosu od 4000,00 KM, obezbjeđena su kroz grant koji je dodjeljen iz dijela prihoda od igara na sreću, od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

IMG_20150624_102121 (1)

Prema riječima Slavice Stašević, direktorice Centra, uz pomoć ovih sredstava trajno se pomažu socijalno ugrožene porodice i osiguravaju bolji uslovi za život porodica. Korisnici ove vrste projekta su obično višečlane porodice sa maloljetnom djecom, ili sa djecom sa poteškoćama u razvoju koje se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji.

Ovo je 12 po redu kuća na prostoru opštine Rudo, koju će Centar za socijalni rad Rudo adaptirati uz pomoć ovog fonda.