Gdje je čija uloga u prevenciji korupcije

IMG_1596

U utorak, 16. juna u hotelu Komsar (Comsar) u organizaciji Centra za odgovornu demokratiju COD Luna održan je okrugli sto na temu „Gdje je čija uloga u prevenciji korupcije“.

Tokom događaja učesnicima okruglog stola predstavljene su aktivnosti koje COD Luna provodi u oblasti prevencije korupcije i to: Monitoring slučajeva korupcije u okviru mreže ACCOUNT, Rad na podršci gradovima Goraždu, Trebinju i Bijeljini u izradi akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou i rad na zakonskom okviru, tačnije na Zakonu o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH.

Izabranim predstavnicima Skupštine Rudo, zaposlenima u javnim institucijama, predstavnicima NVOa i građanima koji su uzeli učešće na ovom događaju predstavila se i Višnja Marilović. Ona je kao gost okruglog stola predstavila na koji način je postala uzbunjivačica te sa kojim posljedicama se suočavala nakon što je prijavila korupciju u Centru Skenderija.

Kroz svoje izlaganje ona se osvrnula i na ulogu građana, policije, tužilaštva u prevenciji korupcije.

IMG_1595