Kraj školske godine i početak upisa učenika u I razred srednje škole u školskoj 2015/ 16. godini

DSC_9777

U junu mjesecu zvanično je završena nastava za učenike srednjih škola. Školsku 2014/2015. godinu uspješno su završila 162 učenika, po različitim razredima Srednjoškolskog centra Rudo, a na kraju godine odabrani su i učenici generacije.

Za učenika generacije u okviru trećeg stepena proglašen je Srđan Pjevčević, zanimanje vozač motornih vozila, a za učenika generacije iz četvorogodišnjih škola proglašen je Vladimir Čolaković koji je jedan od tri nosioca Vukove diplome za ovu školsku godinu. Srđan Pjevčević je tokom školovanja ostvario odličan uspjeh i vladanje, dok se Vladimir Čolaković pored prosječne ocjene 5,0 tokom školovanja istakao i u volonterskom, humanitarnom, umjetničkom i stvaralačkom radu.

Trenutno je u toku junski upisni rok za upis učenika u I razred srednje škole u školskoj 2015/16. godini u JU Srednjoškolski centar Rudo koji će trajati do 26.6.2015. godine sa sledećim pregledom slobodnih mjesta:

Red.

broj

Naziv struke Red.br.

zanimanja

Zanimanje Stepen Broj

odeljenja

Broj

učenika

1 Gimnazija 1. Opšti smjer IV 1  21
2 Mašinstvo i obrada metala
2. Automehaničar III 0,5 10
3. Saobraćaj 3.

 

 

Tehničar drumskog saobraćaja IV

 

 

1

 

 

 21

 

 

4. Vozač motornih vozila  

III

 

0,5

 

10

                                 U k u p n o 3  62

Konkurs