Usvojen Plan kapitalnih investicija za 2015. godinu

Skupština opštine Rudo usvojila je Plana kapitalnih investicija za 2015. godinu.

Planom  je predviđeno da opština Rudo ove godine podrži sljedeće investicione projekte:

  • Asfaltiranje puta Bijelo Brdo – Divljaka u dužini 250 m;
  • Asfaltiranje puta Omarine-Pjevčevići u dužini 200 m ;
  • Asfaltiranje puta u zaseoku Bovan u dužini 600 m ;
  • Nastavak asfalt. puta Bregovi – Filipići – Dolaši Šušnjevići u dužini 500 m;
  • Asfaltiranje puta Resići – Nikolići – Popov Do Gostelja u dužini 500 m;

Procjenjena ukupna vrijednost ovih radova iznosi 164. 000 KM.

Ove godine opština će učestvovati u projektu rekonstrukcije, Nadzora i Komisije za tehnički prijem radova na JZU Dom zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo, shodno ranije ugovorenim obavezama opštine Rudo u iznosu od 140. 000 KM.

Sredstva za finansiranje kapitalnih investicija, obezbjediće se iz sredstava za kapitalna ulaganja koja su predviđena Budžetom opštine Rudo za 2015. godinu.

Ukoliko po projektima bude ostalo neraspoređenih sredstava ista će se utrošiti na sledeće rangirane projekte sa Rang liste projekata koji je usvojila Komisija za planiranje razvoja lokalne zajednice.

Projekti koji ne budu imali rješene imovinsko-pravne odnose i potrebnu projektnu dokumentaciju neće se realizovati. Ukoliko neki od projekata sa rang-liste projekata, koji je usvojila Komisija za planiranje razvoja, bude obezbjedio učešće donatora ili vlastito finansijsko učešće u minimalnom iznosu od 20 % može se prioritetno pristupiti njegovoj realizaciji.

Planirane investicije će se realizovati prema dinamici naplate prihoda a ukoliko se naplata ne izvrši u planiranom obimu realizacija će se vršiti prema redosljedu investicija.

Odluka se može naći na sajtu opštine u Službenom glasniku Opštine Rudo 7/ 15