Ponovni javni oglas za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Opštine

Opština Rudo, daje pod zakup putem prikupljanja pismenih ponuda, poslovne prostore u privredi u zgradi Mjesne zajednice Štrpci, sagrađene na zemljištu označenom sa k. č. broj 480/ 2, upisane u List nepokretnosti broj 226/ 0 KO Štrpci i to:

  • poslovni prostor u površini od 140 m2;
  • poslovni prostor u površini od 70 m2.
  • Poslovni prostor se izdaje u svrhu obavljanja proizvodne ili zanatske djelatnosti.

 Visina minimalne početne cijene zakupnine iznosi 2, 00 KM/ m2 mjesečno.

Poslovni prostor se daje u zakup na 4 godine, uz mogućnost produženja.

Oglas