Održan sastanak Foruma za bezbjednost opštine Rudo

Dana 25.08.2015. godine, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održan je sastanak Foruma za bezbjednost opštine Rudo.

Na sastanku je razmatrana Informacija o stanju bezbjednosti na području opštine Rudo, Informacija o realizaciji zaključaka sa predhodne sjednice Foruma za bezbjednost kao i ostala pitanja od značaja za bezbjednos na području opštine Rudo.

Nakon rasprave konstatovano je da je stanje bezbjednosti na području opštine Rudo je na zadovoljavajućem nivou i da su zaključci sa predhodne sjednice Foruma za bezbjednost u potpunosti realizovani.

Jednoglasno su donijeti sledeći zaključci:

– da se u narednom periodu nastavi sa aktivnostima suzbijanja neovlaštenog izlova ribe na rijeci i jezeru Lim a ukoliko to tehničke mogućnosti budu dozvoljavale da se pojačaju aktivnosti na jezeru,

– da SRD „Jezero“ Rudo izvrši dodatnu obuku ribočuvara kako bi imali potrebne certifikate za obavljanje poslova ribočuvara,

– da opština Rudo u narednom periodu pokuša izvršiti nabavku adekvatnog plovila koje bi omogućilo konstantnu kontrolu površine limskog jezera,

– da se nastavi sa aktivnostima policije i inspekcijskih službi na kontroli nedozvoljenog konzumiranja alkohola, s tim da se inspekcijske službe angažuju i u dane vikenda,

–  da se sagleda mogućnost angažovanja školskog policajca,

– da se u sagleda mogućnost da Skupština opštine Rudo usvoji akt kojim bi zabranila konzumiranje alkohola na određenim mjestima,

– da se  na TV Rudo organizuje jedna emisija u kojoj bi se predstavnici Foruma za bezbjednost osvrnuli na problematiku bezbjednosti na području opštine Rudo sa posebnim osvrtom na konzumiranje alkohola od strane maloljetnika,

-da se u narednom periodu pojača kontrola i sankcionisanje pogrešnog parkiranja u uskim ulicama kao što je Ulica Palih srpskih boraca, Romanijska i ulice oko Osnovne i Srednje škole Rudo, a što onemogućava efikasnu intervenciju hitne pomoći,

– da policija sagleda mogućnost da se sankcioniše nelegalna eksploatacija kamena na području Strmice – MZ Strgačina čime se ugrožava bezbjednost regionalnog puta Brodar – Uvac i lokalnog puta Strgačina – Strmica.

– da se opasnost od terorizma i aktivnosti radikalnih vjerskih organizacija kontinuirano prate od strane nadležnih organa i građana, i da ukoliko isti imaju saznanja o ovim pojavama na terenu, ista proslijede Policijskoj stanici Rudo koja će preduzeti dalje aktivnosti iz svoje nadležnosti.