Одржана заједничка сједница Управног и Nадзорног одбора ПЗ „Увац-Рудо“

Дана 19. 08. 2015. године с почетком у 16 часова у службеној просторији ПЗ „Увац-Рудо“ у Увцу одржана је заједничка сједница Управног и Надзорног одбора. Сједници је присуствовао и директор ПЗ „Увац-Рудо“ Љубојевић Ненад.

Током сједнице једногласно је усвојен и разматран следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне сједнице Управног одбора
  2. Усвајање извјештаја са сједнице Надзорног одбора
  3. Анализа откупа малине у 2015.-ој години
  4. Пријем нових и искључење старих чланова Задруге
  5. Планске активности Задруге
  6. Разно

Анализирајући откуп малине у 2015. години директор Ненад Љубојевић је информисао присутне о откупљеним количинама малине. По његовој изјави откупљено је укупно, по откупним блоковима 194. 925, 95 кг. Од те количине чланови Задруге су предали 165. 306, 16 кг, а кооперанти 29. 619, 79 кг. Утврђено је да је откуп малине у овој години знатно већи од прошле године и то за око 53 тоне. Коначна цијена малине јос није утврђена.

Од планских активности превасходно се разматрало о организовању свечане скупштине која ће се одржати 30. 08. 2015. године као и отварање матичног засада малине.