Обавјештење о доношењу рјешења о еколошкој дозволи

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност о доношењу рјешења о еколошкој дозволи за комплекс бензинске станице са саобраћајним прикључком на регионални пут, у мјесту Увац, општина Рудо, чији је инвеститор Бојан Бујишић из Прибоја.

Обавјештење