Обавјештење о одлагању лицитације

На основу Решења бр: 91 0 RS 031 846 15 Rs од дана 25. 08.2015. Основни суд у Вишеграду донио је Решење о одлагању Јавне  лицитације.

Решење