Održana 23 redovna sjednica Skupštine opštine Rudo

Dana 16. 09. 2015. godine, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održana 23.redovna sjednica Skupštine opštine Rudo.

Na sjednici su razmatrane i usvojene: Odluka o visini naknade za zauzimanje javnih površina na području opštine Rudo, Odluka o ustupanju imovine bivšeg Rudoplasta na korišćenje Poliester grupi d. o. o Priboj, Odluka o odobravanju prodaje pokretne imovine pribavljene putem licitacije u postupku namirenja potraživanja za nevraćene kredite za podsticaj razvoja lokalne zajednice, Odluka o odobravanju kredita KP „Usluga“ a. d. Rudo i Odluka o određivanju visine naknade za angažovanje dobrovoljnih vartogasaca.

Pored navedenih odluka odbornici su razmatrali i usvojili više izvještaja i informacija koje su bile predviđene Programom rada Skupštine opštine Rudo za treći kvartal tekuće godine.

Usvojeni akti biće dostupni javnosti na sajtu opštine Rudo na poziciji „službeni glasnici“ u „Službenom glasniku opštine Rudo“ broj 9.