U toku obnova dokumentacije za dječiji dodatak

U Centru za socijalni rad Rudo u toku je obnova dokumentacije u postupku ostvarivanja prava na dodatak za djecu.

Obnova se vrši svake godine, a korisnici ovog primanja imaju još 16 dana da dostave potrebnu dokumentaciju.

U Rudom zaključno sa 31.08. ima 167 aktivnih korisnika ovog prava.

Prilikom podnošenja zahtjeva, za obnovu ovog prava, potrebno je dostaviti: kućnu listu domaćinstva, uvjerenje o oporezovanom neto prihodu, uvjerenje o katastarskom prihodu za sve punoljetne članove domaćinstva, potvrdu sa biroa za nezaposlene članove domaćinstva, a za zaposlene uvjerenje o ličnim primanjima za posljednjih 6. mjeseci, za korisnike PIO-a ček od penzije, uvjerenje o posjedovanju vozila iz MUP-a kao i školsku potvrdu za djete koje pohađa školsku 2015/ 16. godinu kaže Bratislav Bukva, referent za starateljstvo, porodično-pravnu zaštitu i dječiju zaštitu Centra za socijalni rad Rudo.

Prema njegovim riječima, odziv je za sada dobar pa se očekuje da će do roka obraditi sve zahtjeve.

Podsjećamo da pravo na dječiji dodatak mogu ostvariti porodice sa prebivalištem u RS za drugo, treće i četvrto dijete do 15 godina starosti, u zavisnosti od materijalnih uslova.

Korisnici prava na dječiju zaštitu, dužni su da svake godine od 1. avgusta do 30. septembra dostave potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova za nastavak korištenja ovog prava.