Počinje kampanja 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama

Danas je 25. novembar, dan kojeg su 1999. godine Ujedinjene nacije prihvatile kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Taj je datum odabran u znak sjećanja na sestre Mirabel koje je 25. novembra 1960. godine u Dominikanskoj Republici brutalno ubio tadašnji diktator Truiljo.

Nasilje nad ženama i djevojčicama predstavlja jedan od najraširenijih vidova kršenja ljudskih prava, sa značajnim uticajem na fizičko, psihičko, seksualno i reproduktivno zdravlje.  U pitanju je složen i višedimenzionalan društveni problem, koji je i dalje duboko prisutan u našem društvu, a mi nerijetko ostajemo nijemi pred, skoro svakodnevnim novinskim izveštajima o ubijenim, silovanim i zlostavljanim ženama, djevojkama i djevojčicam. Prema podacima posljednjeg istraživanja Rasprostranjenost i karakteristike nasilja prema ženama u Bosni i Hercegovini, 47,3% ispitanih žena u Republici Srpskoj je tokom svog života doživjelo neki oblik nasilja u uzrastu od 15. godina pa na dalje, što predstavlja visok procenat koji govori o razmjerama i težini ovog društvenog problema. Prema podacima ovog istraživanja, kao i zvaničnih podataka, sfera intimnih porodičnih i partnerskih odnosa je i dalje najnesigurnija za žene i djevojčice, jer su počinioci u većini slučajeva njihovi supruzi, očevi, partneri i drugi srodnici i bliska lica.  Ovo istraživanje je takođe pokazalo da nasilje ima različite, većinom nevidljive forme, da žrtve nasilja ni same ne prepoznaju različite vrste nasilja, niti sebe kao žrtve, te da veoma slabo poznaju mehanizme zaštite, a još manje im se obraćaju, najčešće zbog manjka povjerenja u subjekte zaštite.

Bez obzira na postignuti napredak u formalnom smislu i definisane politike, i dalje postoje problemi, koji su vezani za njihovu nedosljednu implementaciju i koji predstavljaju prepreke efikasnoj prevenciji nasilja nad ženama. Riječ je najvećim dijelom o preovladavajućem neprepoznavanju nasilja nad ženama kao akta kršenja ljudskih prava, te diskriminatornim patrijarhalnim stavovima i obrascima ponašanja koji su često uzrok neefikasnog i neefektivnog djelovanja i pružanja podrške i zaštite žrtvama.

Opština Rudo se pridružila kampanji koju Gender centar Republike Srpske organizuje svake godine . Tokom svjetske kampanje 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama,  koja traje od 25. novembra do 10. decembra (Međunarodnog dana ljudskih prava), radi se na podizanju svijesti javnosti o ovom obliku nasilja u Republici Srpskoj pod nazivom „Život bez nasilja“ i „Muško NE nasilju nad ženama“. Partneri u sprovođenju kampanja su brojne institucije i nevladine organizacije koje širom Republike Srpske organizuju različite aktivnosti kako bi se postigla nulta tolerancija nasilja nad ženama.

Preuzeto sa sajta Gender centra RS