Aktivnosti na zatvaranju kolektivnih i alternativnih centara

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS u cilju zatvaranja kolektivnih i alternativnih centara planira izgradnju zgrade sa 10 stanova u Rudom.

Juče je tim povodom, u kabinetu načelnika opštine Rudo, održan sastanak sa predstavnikom Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS i sa potencijalnim korisnicima, kako bi se sačinio konačan spisak korisnika na osnovu predložene liste potencijalnih korisnika, koju je Ministarstvo sačinilo prema svojoj zvaničnoj evidenciji.

Od strane Vladičić Ranka, predstavnika Regionalnog centra u Foči, prisutnima na sastanku su predočeni način i uslovi rješavanja stambenog zbirnjavanja.

Tom prilikom predstavnici ministarstva iskoristili su priliku da uruče Obradu Todoroviću ključeve stana na korišćenje u Gojavi.