Javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora JU CKPD „Prosvjeta „Rudo

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/03),člana 18. Zakona o sistemu javnih službi(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 68/07 i 109/12), Odluke Skupštine opštine Rudo o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU CKPD „Prosvjeta“Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“broj 11/15), Skupština opštine Rudo  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora JU CKPD „Prosvjeta„ Rudo.

Konkurs

Konkurs – word