OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se sva pravna i fizička lica sa područja opštine Rudo koja imaju neizmirene obaveze prema opštini Rudo po osnovu zakupa javnih površina da su iste dužni izmiriti u što kraćem roku.

U protivnom, Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštinske uprave Rudo će preduzeti druge zakonom propisane mjere za naplatu istih.