Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

U četvrtak, 3. decembra u prostorijama Centra za socijalni rad-Dnevno zbrinjavanje djece i mladih sa smetnjama u razvoju, zajedno sa Udruženjem za pomoć osobama sa posebnim potrebama „Nada“ Rudo, obilježen je, uz skromno posluženje pripremljeno od članova udruženja, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

12304395_955119501192407_1724074132109574746_o

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, obilježava se 3. decembra od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obilježavanje tog dana s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju a to su prije svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva.

Pored roditelja, djece i mladih, članova Udruženja „Nada“, na obilježavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Rudom, bili su i predstavnici lokalne uprave načelnik opštine Rudo Rato Rajak i zamjenik načelnik opštine Rudo Mitar Vidaković i predstavnici lokalnih medija.