Usvojen Budžet opštine Rudo za 2016. godinu

Odbornici Skupštine opštine Rudo, na 25. redovnoj sjednici Skupštine opštine Rudo, koja je održana u utorak 15.12.2015 godine, usvojili su Budžet i plan njegovog izvršenja.

Budžet opštine Rudo za 2016. godinu iznosi iznosi  4. 227. 600 KM.

Tokom sjednice raspravljalo se i o setu odluka koje regulišu različite nadležnosti lokalne samouprave. Nakon rasprave usvojene su sledeće Odluke: o rebalansu budžeta opštine Rudo za 2015. godinu, o izvršenju rebalansa budžeta opštine Rudo za 2015. godinu, o usvajanju Programa korišćenja sredstava naknade od prodaje šumskih drvnih sortimenata  za 2015. godinu, o usvajanju Plana utroška namjenskih sredstava za 2015. godinu ostvarenih po osnovu Zakona o zaštiti od požara,  o usvajanju Programa korišćenja sredstava naknade od prodaje  šumskih drvnih sortimenata  za 2016. godinu, o usvajanju Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2016. godinu, o usvajanju Programa korišćenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2016. godinu, o usvajanju Plana utroška namjenskih sredstava za 2016. godinu ostvarenih po osnovu Zakona o zaštiti od požara, o podsticajima za razvoj poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini, o subvencionisanju prevoza, o otpisu potraživanja i o imenovanju Savjeta za bezbjednost saobraćaja opštine Rudo.

IMG_2312

Na poslednjoj redovnoj skupštini ove godine razmatrani su i usvojeni programi rada Načelnika opštine Rudo za 2016. godinu i rada Skupštine opštine Rudo za 2016. godinu kao i Program rada mjesnih zajednica za 2016. godinu.

Na sjednici su odbornici upoznati i sa Izvještajem o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja opštine Rudo za period 01.01-30.12.2014. godine i usvojen je Plan otklanjanja nepravilnosti utvrđenih u Izvještaju Glavne službe za reviziju.

Usvojeni akti biće dostupni na sajtu opštine Rudo na poziciji „Službeni glasnici“.