Javni poziv za finansiranje projekata sredstvima budžeta opštine Rudo za 2016. godinu

J A V N I   P O Z I V

za finansiranje projekata sredstvima budžeta opštine Rudo za 2016. godinu

Na osnovu člana 49. Statuta opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 5/13 – prečišćeni tekst i 3/14) Načelnik opštine  u p u ć u j e Javni poziv za finansiranje projekata sredstvima budžeta opštine Rudo za 2016. godinu.

Poziv je otvoren do: 29.01.2016.godine,  do 12 časova.

Javni poziv