Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2016. године

На основу циљева и задатака утврђених у Стратегији одрживог развоја општине Рудо, Начелник општине Рудо, 13.јануара 2016. године, расписује Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2016. године.

Позив за приједлог пројеката је отворен дo 28.01.2016.године, до 15 часова.

Позив

Апликација