Очишћене улице и путеви

Уклањање и чишћење снијега обавља се у складу са Планом одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Рудо и Оперативним планом заштите спашавања од снијега, а којим се утврђује приоритет, редослијед и начин уклањања снијега и леда са јавних површина.

Stanje na putevima 2

Предузеће СЗТР „Д&С“ Миоче и Добровољно ватрогасно друштво Рудо започели су чишћење снијега са улица у граду и локалних путева према прописаним приоритетима.

Очишћени су путни правци првог реда:

Миоче-Мокронози-Прибој; Рудо-Ресићи (до гробља Ресићи); Рудо-Старо Рудо до центра мјесне заједнице; Јелићи-Трнавци до гробља; Штрпца-Анџићи до гробља; Омарине – Пријеворац; Бијело Брдо –Црква.

Очишћени су и путни правци другог реда: Трнаци-Оскоруша (школа) и Пријеворац-Цвркота-Ђуровићи.

Чишћење регионалних путева, који пролазе преко територије општине Рудо врши предузеће а. д. “Романија путеви“.

Одлуком о комуналном реду прописано је да  чишћење снијега и леда са тротоара који се налазе испред  пословних зграда и  пословних простора врше власници, односно корисници  истих. Уколико снијег и лед са кровова зграда, кућа  и тенди, представља опасност за безбедно кретање  пјешака и возила,  обавеза је етажних власника и власника стамбених објеката да исти уклоне.