Одржана 26. редовна сједница Скупштине општине Рудо

Дана 26. 01. 2016.године, у малој сали Дома културе у Рудом, одржана 26. редовна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници је разматран и усвојен Извјештај о раду Начелника општине Рудо у 2015. годину, Извјештај о провођењу Програма цивилне заштите за 2015. године и Програм рада за 2016. годину, Планови рада и Финансијски планови јавних установа и предузећа чији је оснивач општина Рудо, Одлука о висини стопе за обрачун пореза на непокретности, Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама  на подручју општине Рудо, Програм уређења градског грађевинског земљишта за 2016. годину и Програм коришћења средстава добијених од наплаћене накнаде по основу промјену намјене пољопривредног земљишта за 2016. годину.

Такође је усвојен  нацрта Зонинг плана општинског центра Рудо и Именован директор ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо.

Усвојени акти биће доступни јавности на сајту општине Рудо на позицији „службени гласници“ у „Службеном гласнику општине Рудо“ број 1/16.