Podsticaji za razvoj poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

Opština Rudo je na poslednjoj sjednici održanoj 2015. godine donijela Odluku o podsticajima za razvoj poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini.  Odlukom su predviđena podsticajna sredstva u iznosu 100.000 KM i  korisnici će ih ostvarivati kroz podršku stočarskoj proizvodnji, biljnoj proizvodnji, za osnovna sredstva i opremu u poljoprivredi kao i podršku u organizovanju poljoprivrednih proizvođača.

Pravo na novčani podsticaj ostvaruju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na području opštine Rudo. Poljoprivredni proizvođači koji putem donacije obezbjede stoku, sadni materijal, poljoprivredne mašine i opremu, a koja je predmet podsticaja, nemaju prava na podsticajna sredsva.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za sve vrste podsticaja su 31.12.2016. godine, izuzev za podnošenje zahtjeva za površine zasijane žitaricama, gdje se zahtjevi podnose najkasnije do 31.07.2016. godine.

Isplata podsticajnih sredstava se vrši direktnim plaćanjem na tekuće račune korisnika podsticajnih sredstava.