Održana sjednica Crvenog krsta Rudo

U maloj sali Doma kulture „Prosvjeta“ Rudo u petak 25.03.2016. godine održana je III redovna sjednica Opštinske organizacije CK Rudo.

Na sjednici su usvojeni: Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu, Program socijalne i humanitarne pomoći rada sa starima, Prva pomoć, Međunarodna saradnja kao i Program upoznavanja opasnosti od mina i priprema i odgovor na katastrofe.

Po izjavi predsjednika OOCK Rudo dr Krste Stanišića, Crveni krst Rudo intenziviraće rad na preventivi sa mladima u borbi protiv droge i aklohola, te promovisati učešće još većeg broja mladih dobrovoljnih davalaca krvi.

Crveni krst opštine Rudo zahvaljuje se gospodinu Žanu Burmanu iz Francuske koji je svojim ličnim aktivnostima prikupio sredstva i donirao sanitetsko vozilo koje je u službi Doma zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo.