Održana promocija LOD projekta

U maloj sali Doma kulture „Prosvjeta“ Rudo,  u petak 01.04.2016. godine,  u organizaciji Saveza opština i gradova RS (SOGRS) i opštine Rudo, održana je informativna radionica „Jačanje lokalne demokratije LOD“.

lod

Opšti cilj LOD projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim JLS-ovima u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva, te transparentnoj raspodjeli budžetskih sredstava namijenjenih za OCD.

Po riječima koordinatora Gorana Rakića iz SOGRS, radionica je organizovana sa ciljem da se predstavnicima lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva pruže potrebne informacije kako bi što bolje pripremili prijavu za poziv koji će biti raspisan krajem 2016. godine za novi krug LOD projekta.

lod_projekat

LOD IV finansira Europska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).