Preliminarna rang-lista za raspodjelu i prodaju sadnica po povoljnim uslovima iz matičnog zasada Uvac

Komisija za ocjenu i bodovanje pristiglih prijava po javnom pozivu za raspodjelu i prodaju sadnica maline po povoljnim uslovima kroz projekat „Programsko upravljanje u službi crvenog zlata“ iz matičnog zasada Uvac, završila je obradu pristiglih prijava, koje su kandidati podnijeli do 14. aprila 2016. godine.

Do 14. aprila, pristigla su ukupno 53 zahtjeva. Od 53 zahtjeva, nakon uvida u pristiglu dokumentaciju, komisija je konstatovala da 9 zahtjeva nije ispunilo eliminatorne kriterijume poziva, po osnovu nepotpune dokumentacije i po osnovu korišćenja donacije za maline u protekle 3 godine.

Ostali kandidati, koji su ispunili eliminatorne kriterijume, bodovani su prema bodovnoj listi, nakon čega je sačinjena sledeća Preliminarna rang-lista.

Za proljetnu sjetvu biće izvršena raspodjela i prodaja sadnica prema Preliminarnoj rang-listi zaključno sa rednim brojem 20, a za jesenju sjetvu zaključno sa rednim brojem 17. U slučaju da kandidat odustane, na njegovo mjesto dolazi sledeći kandidat sa rang-liste.

Ostalim kandidatima, koji su konkurisali za proljetnu sjetvu, koji su rangirani od broja 21 do 27, biće ponuđene sadnice za jesenju sjetvu  do raspodjele opredjeljene količine od 50.000 sadnica.

Za proljetnu sjetvu opredjeljeno je 30.000 sadnica iz matičnog zasada, a za jesenju sjetvu 50.000 sadnica. Opredjeljena količina, će biti raspodjeljena prema traženoj i u maksimalnoj količini do 2.000 sadnica, po jednom korisniku.

U slučaju da opredjeljena količina sadnica maline od 80.000 komada (30.000 proljeće + 50.000 jesen) ne bude raspodjeljena prema rang-listi, biće bodovani, a potom rangirani i kandidati (njih 9), koji nisu ispunili eliminatorne kriterijume poziva.

Komisija će u narednoj fazi pristupiti provjeri pogodnosti parcela za uzgoj maline, a potom će biti izvršeno potpisivanje ugovora i prodaja sadnica prema kategorijama.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne rang-liste, nezadovoljni podnosioci prijave imaju pravo prigovora na istu.

Nakon razmotrenih prigovora biće formirana konačna rang-lista.

Dodatne informacije mogu se dobiti na šalteru opštine ili na telefon: 058/711-164

Preliminarna rang-lista