Društveno takmičenje u lovu ribe

SRD „Jezero“ Rudo obavještava članstvo da će, Društveno takmičenje u lovu ribe „udicom na plovak“ za sve kategorije, biti održano u nedelju 12.06.2016. godine na stazi u Setihovu.

Satnica

Do 8.00              prijave takmičara na stazi u Setihovu

9.00 – 13.00      takmičenje

13.00                  proglašenje pobjednika i uručenje nagrade

14.00                  zajednički ručak

Za takmičare koji ostvare najbolje rezultate obezbjeđene su pored diplome i vrijedne  nagrade.

Kategorija seniori

Za prvo mjesto obezbjeđena je novčana nagrada u iznosu od 100,00 KM, za drugo nagrada u iznosu od 50,00 KM i za treće nagrada u iznosu od 20,00 KM.

Kategorija juniori

Za osvojeno prvo mjesto nagrada je ribarska mašinica, za drugo štap takmičarac i za treće čuvarka za ribu.

Kategorija juniorke

Za sva tri prva mjesta nagrada je štap takmičarac.

Prevoz nije obezbjeđen.