Увид у извод из Централног бирачког списка

Опшинска изборна комисија Рудо, на сједници одржаној 30. маја 2016. године донијела је План излагања извода из привременог Централног бирачког списка за редовне бираче за општину Рудо и начину обавјештавања расељених лица о начину и роковима за одређивање или промјену бирачке опције у Центру за бирачки списак општине Рудо.

У периоду од 04. јуна до 04. јула 2016. године  на увид јавности биће изложен извод из Централног бирачког списка за општину Рудо на слиједећим мјестима:

 1. ШАЛТЕР САЛА у згради Општине Рудо, Улица Драгољуба Драже Михајловића број 41 (за комплетно подручје општине),
 2. ЦЕНТАР ЗА БИРАЧКИ СПИСАК у згради Општине Рудо, Улица Драгољуба Драже Михајловића број 41 (за комплетно подручје општине),
 3. МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БИЈЕЛО БРДО(за комплетно подручје општине),
 4. МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ШТРПЦА (за комплетно подручје општине),
 5. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БИЈЕЛО БРДО (за подручје насељених мјеста Божовићи, Цвркоте, Раковићи, Трнавци, Арсићи, Бијело Брдо, Даниловићи, Јањићи, Микавице, Мисаиловина, Омарине, Пријеворац и Ваган),
 6. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШТРПЦА (за подручје насељених мјеста Бјелушине, Бован, Доња Ријека, Горња Ријека, Штрпци и Зубач),
 7. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УВАЦ (за подручје насељених мјеста Увац, Плема и Књегиња),
 8. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИОЧЕ (за подручје насељених мјеста Међурјечје, Оскоруша, Трнавци код Рудог, Устибар, Борановићи, Доње Цикоте, Кула и Миоче),
 9. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОКРОНОЗИ (за подручје насељеног мјеста Мокронози),
 10. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУДО (за подручје насељених мјеста Обрвена, Гојава, Горње Цикоте, Пребидоли, Рудо, Николићи и Ресићи),
 11. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРО РУДО (за подручје насељених мјеста Бјелуговина, Будалице, Косовићи, Равне Њиве, Старо Рудо, Стргачи, Вити Граб, Заграђе, Златари и Зубањ),
 12. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРСОВО (за подручје насељених мјеста Арбанаси, Баре, Бишевићи, Бјељевине, Близна, Чавдари, Долови, Доња Стрмица, Дорићи Дубац, Џиханићи, Горња Стрмица, Грабовик, Гривин, Ковачи, Љутава, Мрсово, Омачина, Опутница, Пазаље, Пељевићи, Петачине, Похаре, Полимље, Попов до, Прибишићи, Радожеље, Рупавци, Сетихово, Станковача, Стргачина, Шахдани, Соколовићи, Трбосиље, Доњи Раванци, Дуговјеч, Гаочићи, Горњи Раванци, Орах, Паст),
 13. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕТИХОВО (за подручје насељених мјеста Арбанаси, Баре, Бишевићи, Бјељевине, Близна, Чавдари, Долови, Доња Стрмица, Дорићи Дубац, Џиханићи, Горња Стрмица, Грабовик, Гривин, Ковачи, Љутава, Мрсово, Омачина, Опутница, Пазаље, Пељевићи, Петачине, Похаре, Полимље, Попов до, Прибишићи, Радожеље, Рупавци, Сетихово, Станковача, Стргачина, Шахдани, Соколовићи , Трбосиље, Бјелуговина, Будалице, Косовићи, Равне Њиве, Старо Рудо, Стргачи, Вити Граб, Заграђе, Златари и Зубањ),
 14. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТРГАЧИНА (за подручје насељених мјеста Арбанаси, Баре, Бишевићи, Бјељевине, Близна, Чавдари, Долови, Доња Стрмица, Дорићи Дубац, Џиханићи, Горња Стрмица, Грабовик, Гривин, Ковачи, Љутава, Мрсово, Омачина, Опутница, Пазаље, Пељевићи, Петачине, Похаре, Полимље, Попов до, Прибишићи, Радожеље, Рупавци, Сетихово, Станковача, Стргачина, Шахдани, Соколовићи и Трбосиље),
 15. На званичној страници општине Рудо www.opstinarudo.com

Основна школа Увац

Штрпци

Старо Рудо

Обрвена

Цвркоте

Међуречје

Оскоруша

Мокронози

Рудо основна школа

Мрсово

Гаочићи

Бијело Брдо

Устибар

Кула

Миоче

Рудо016

Рудо017