Uvid u izvod iz Centralnog biračkog spiska

Opšinska izborna komisija Rudo, na sjednici održanoj 30. maja 2016. godine donijela je Plan izlaganja izvoda iz privremenog Centralnog biračkog spiska za redovne birače za opštinu Rudo i načinu obavještavanja raseljenih lica o načinu i rokovima za određivanje ili promjenu biračke opcije u Centru za birački spisak opštine Rudo.

U periodu od 04. juna do 04. jula 2016. godine  na uvid javnosti biće izložen izvod iz Centralnog biračkog spiska za opštinu Rudo na slijedećim mjestima:

 1. ŠALTER SALA u zgradi Opštine Rudo, Ulica Dragoljuba Draže Mihajlovića broj 41 (za kompletno područje opštine),
 2. CENTAR ZA BIRAČKI SPISAK u zgradi Opštine Rudo, Ulica Dragoljuba Draže Mihajlovića broj 41 (za kompletno područje opštine),
 3. MJESNA KANCELARIJA BIJELO BRDO(za kompletno područje opštine),
 4. MJESNA KANCELARIJA ŠTRPCA (za kompletno područje opštine),
 5. MJESNA ZAJEDNICA BIJELO BRDO (za područje naseljenih mjesta Božovići, Cvrkote, Rakovići, Trnavci, Arsići, Bijelo Brdo, Danilovići, Janjići, Mikavice, Misailovina, Omarine, Prijevorac i Vagan),
 6. MJESNA ZAJEDNICA ŠTRPCA (za područje naseljenih mjesta Bjelušine, Bovan, Donja Rijeka, Gornja Rijeka, Štrpci i Zubač),
 7. MJESNA ZAJEDNICA UVAC (za područje naseljenih mjesta Uvac, Plema i Knjeginja),
 8. MJESNA ZAJEDNICA MIOČE (za područje naseljenih mjesta Međurječje, Oskoruša, Trnavci kod Rudog, Ustibar, Boranovići, Donje Cikote, Kula i Mioče),
 9. MJESNA ZAJEDNICA MOKRONOZI (za područje naseljenog mjesta Mokronozi),
 10. MJESNA ZAJEDNICA RUDO (za područje naseljenih mjesta Obrvena, Gojava, Gornje Cikote, Prebidoli, Rudo, Nikolići i Resići),
 11. MJESNA ZAJEDNICA STARO RUDO (za područje naseljenih mjesta Bjelugovina, Budalice, Kosovići, Ravne Njive, Staro Rudo, Strgači, Viti Grab, Zagrađe, Zlatari i Zubanj),
 12. MJESNA ZAJEDNICA MRSOVO (za područje naseljenih mjesta Arbanasi, Bare, Biševići, Bjeljevine, Blizna, Čavdari, Dolovi, Donja Strmica, Dorići Dubac, Džihanići, Gornja Strmica, Grabovik, Grivin, Kovači, Ljutava, Mrsovo, Omačina, Oputnica, Pazalje, Peljevići, Petačine, Pohare, Polimlje, Popov do, Pribišići, Radoželje, Rupavci, Setihovo, Stankovača, Strgačina, Šahdani, Sokolovići, Trbosilje, Donji Ravanci, Dugovječ, Gaočići, Gornji Ravanci, Orah, Past),
 13. MJESNA ZAJEDNICA SETIHOVO (za područje naseljenih mjesta Arbanasi, Bare, Biševići, Bjeljevine, Blizna, Čavdari, Dolovi, Donja Strmica, Dorići Dubac, Džihanići, Gornja Strmica, Grabovik, Grivin, Kovači, Ljutava, Mrsovo, Omačina, Oputnica, Pazalje, Peljevići, Petačine, Pohare, Polimlje, Popov do, Pribišići, Radoželje, Rupavci, Setihovo, Stankovača, Strgačina, Šahdani, Sokolovići , Trbosilje, Bjelugovina, Budalice, Kosovići, Ravne Njive, Staro Rudo, Strgači, Viti Grab, Zagrađe, Zlatari i Zubanj),
 14. MJESNA ZAJEDNICA STRGAČINA (za područje naseljenih mjesta Arbanasi, Bare, Biševići, Bjeljevine, Blizna, Čavdari, Dolovi, Donja Strmica, Dorići Dubac, Džihanići, Gornja Strmica, Grabovik, Grivin, Kovači, Ljutava, Mrsovo, Omačina, Oputnica, Pazalje, Peljevići, Petačine, Pohare, Polimlje, Popov do, Pribišići, Radoželje, Rupavci, Setihovo, Stankovača, Strgačina, Šahdani, Sokolovići i Trbosilje),
 15. Na zvaničnoj stranici opštine Rudo www.opstinarudo.com

Osnovna škola Uvac

Štrpci

Staro Rudo

Obrvena

Cvrkote

Međurečje

Oskoruša

Mokronozi

Rudo osnovna škola

Mrsovo

Gaočići

Bijelo Brdo

Ustibar

Kula

Mioče

Rudo016

Rudo017