Obavještenje o lokacijama biračkih mjesta za lokalne izbore

SKUPŠTINA OPŠTINE RUDO

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj:01-03-17/16

Datum: 16.09.2016. godine

 

U skladu sa članom 5.1 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 23/01,07/02,09/02,20/02, 25/02,4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Opštinska izborna komisija Rudo objavljuje lokacije biračkih mjesta za lokalne izbore koji će se održati dana 02.10.2016.godine kako slijedi:

 

Biračko mjesto       lokacija

001      Uvac               -prostorije osnovne škole u Uvcu

002      Štrpci         -prostorije mjesne zajednice Štrpci

003      Staro Rudo    -prostorije mjesne zajednice Staro Rudo

004      Obrvena         -kuća Rađen Olge u Obrveni

005      Cvrkote         -prostorije osnovne škole u Cvrkotama

006      Međurječje     -prostorije osnovne škole u Međurječju

007      Oskoruša      -prostorije osnovne škole u Oskoruši

008      Mokronozi    -prostorije osnovne škole u Mokronozima

009      Rudo OŠ       -prostorije osnovne škole u Rudom

010      Mrsovo          -prostorije mjesne zajednice Mrsovo

011      Gaočići         -prostorije osnovne škole u Gaočićima

012      Bjelo Brdo     -prostorije osnovne škole u Mikavicama

013      Ustibar         -kuća Cerović Ljupka u Ustibru

014      Kula               -zgrada osnovne škole u Kuli

015      Mioče             -omladinska sala u Mioču

016      Rudo SŠC 1  -prostorije Srednjoškolskog centra Rudo

017      Rudo SŠC 2  -prostorije Srednjoškolskog centra Rudo

501      Odsustvo       -prostorije Srednjoškolskog centra Rudo

000      lično             -pridruženo biračkom mjestu broj 17- Rudo SŠC 2

NNN   Nepotvrđeni -pridruženo biračkom mjestu broj 501-Odsustvo

           

 

 

   PREDSJEDNIK

    Opštinske  izborne komisije

      Zoran Đurović, dipl.prav.